Cennik

Minimalna opłata za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy stałej wynosi 100 zł. brutto.

Z każdym Klientem ustalamy indywidualnie cenę za usługi.