Jednolity plik kontrolny

Zapewne znana są Państwu skutki nowelizacji przepisów wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów oraz skutki wprowadzenie standardu e-kontroli, oraz wymagań związanych wprowadzeniem JPK -Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Pragnę poinformować, że w biurze rachunkowym FOLIO rozpoczęta została procedura wdrażania nowoczesnego oprogramowania do obsługi on-line dowodów księgowych, kadrowo-płacowych, oraz fakturowania „w chmurze”.
W związku z nadchodzącymi zmianami w prawie kontroli podatkowej przedsiębiorstwa czekają istotne wyzwania. Przede wszystkim będą musiały zostać dostosowane do nowych przepisów Państwa systemy informatyczne.
W celu szybkiego wdrożenia przepisów związanych z JPK już w listopadzie /2016r.planujemy rozpocząć prace na dokumentach księgowych dostarczanych w dowolnej formie i formacie : pdf. skan, e-faktura, zdjęcie, mailem, pocztą tradycyjną. W przypadku dostarczania oryginalnych dowodów księgowych będą one skanowane w naszym biurze, a oryginały przekazywane Państwu w następnym miesiącu do archiwizacji papierowej, już we własnym zakresie. Prowadzenie ksiąg, rejestrów VAT, tworzenie list płac i umów zleceń nadal odbywać się będzie w biurze rachunkowym.

Do wszystkie dowodów księgowych przetworzonych przez nasze nowe oprogramowanie będziecie mieli Państwo dostęp poprzez logowanie osobistym hasłem, z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia mobilnego posiadając dostęp do internetu. Na serwerze dane przechowywane będą przez 6 lat. Dowody księgowe archiwizowane w ten sposób będą mogły być pobierane przez przedsiębiorcę, na własny użytek w formacie pdf. po zalogowaniu się.
Wyszukiwanie dowodów będzie bardzo łatwe, w środowisku przyjaznym nawet dla osób ceniących sobie papierową formę dokumentów.
Po zalogowaniu się będą mieli Państwo możliwość wykorzystania zainstalowanego na nim programu do fakturowania, spełniającego wymogi JPK ,chronionego prywatnym loginem, , a także dostęp do archiwizowanej bazy danych kontrahentów, bazy kadrowo-płacowej i innych bardzo przydatnych dla Państwa funkcji.
W związku z powyższym proponujemy dowolny wybór formy dostarczania dowodów księgowych, w sposób wygodny dla Państwa.
Nowoczesność nie wykluczy możliwości spotkania się z Państwem w naszym biurze, uzyskania istotnych porad podatkowych, kadrowych, płacowych. Zarówno ja jak i pracownicy nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji, a biuro będzie czynne w dogodnych dla wszystkich godzinach.