Skala podatkowa dla przedsiębiorców w 2017r.

Skala podatkowa dla przedsiębiorców w 2017r.

Każdy przedsiębiorca, zakładając działalność gospodarczą, wybiera formę opodatkowania. Od tego zależy wysokość podatku dochodowego. Najczęściej wybierana przez przedsiębiorców jest skala podatkowa. Stawka 18% lub 23% jest zależna od wysokości osiągniętego dochodu (czyli od progów podatkowych).

Co to jest skala podatkowa?

Zazwyczaj raz w roku ustalane są nowe progi w zależności od wysokości najniższej pensji krajowej lub innych wskaźników wpływających na wynagrodzenie. Nie inaczej jest w roku 2017. Można by nawet powiedzieć, że czekają na przedsiębiorców duże zmiany. Stawki podatku pozostają bez zmian, natomiast nowelizacji została poddana kwota wolna od podatku. Mamy również wyższy próg przychodów, który zobowiązuje do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych lub taki, który uprawnia do zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego. Warto zwrócić uwagę również na wyższy kurs euro, który wpływa na przeliczanie limitów.

Zmiany w kwocie wolnej od podatku

Według progresywnej skali podatkowej płaci się podatek od większości dochodów, które określa ustawa o podatku dochodowym. Warto zwrócić jednak uwagę na kwotę wolną od podatku. Osoby, które zarabiają najmniej, będą miały prawo do kwoty wolnej od podatku na poziomie 6600 zł. przy kwocie zmniejszającej podatek w wysokości 1 188 zł. Dla większości – czyli tych osiągających dochód pomiędzy 6 600 zł a 11 000 zł to 1 188 zł pomniejsza się o kwotę, którą obliczamy według wzoru 631,98 zł × (podstawa – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł. Czyli w tym przypadku nic się dla przedsiębiorców nie zmieni. Kwota zmniejszająca podatek dla postawy wyższej od 11 000 zł, która nie przekracza 85 528 zł wynosi 556,02 zł. Według poniższego wzoru 556,02 zł × (podstawa – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł oblicza się kwotę dla podstawy wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł. Najbogatsi, czyli osoby osiągające dochód powyżej 127 tysięcy złotych zostają tej kwoty całkowicie pozbawieni.

Nie zmienia się natomiast wybór form opodatkowania – możemy je rozliczać skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartą podatkową.