krajowa izba doradców podatkowych
Zadzwoń teraz
501-295-750

Doradztwo podatkowe

Zakres obowiązków doradcy podatkowego

Wiedza, kwalifikacje, odpowiednia postawa moralna, a także etyczna oraz przestrzeganie tajemnicy zawodowej wraz z wysoką jakością oferowanych usług, składają się na bardzo odpowiedzialny zawód doradcy podatkowego. W skład jego obowiązków wchodzi udzielanie porad w ramach obowiązujących praw i obowiązków zawartych w prawie podatkowym. Doradztwo podatkowe to także:

– udzielanie porad oraz wyjaśnień płatnikom, podatnikom oraz inkasentom, z zakresu ich obowiązków podatkowych,

– prowadzenie ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji podatkowych, a także udzielanie rad i wyjaśnień zawartych w tym zakresie, na rzecz płatników, podatników oraz inkasentów,

– tworzenie deklaracji podatkowych oraz zeznań, a także udzielanie wsparcia w tym zakresie, na rzecz płatników, podatników oraz inkasentów. Należy jednak zaznaczyć, że pojęcie deklaracja oznacza tu wykazy, zeznania, informacje oraz dokumenty, a także konieczność złożenia ich, który wynika z przepisów prawa podatkowego.

Profesja

Doradztwo podatkowe jest zawodem wolnym, który został powołany do życia pierwszego stycznia 1997 roku. Organem zrzeszającym jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Organ ten sprawuje nadzór nad właściwym wykonywaniem tego zawodu oraz przestrzeganiem etyki zawodowej, a także integruje środowisko zawodowe i dba o jego interesy. Prowadzony jest również rejestr doradców podatkowych oraz osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu. Obecnie sporządzona lista zawiera prawie dwanaście tysięcy osób, co i tak jest niewspółmierne do zapotrzebowania.

Rozwój

Zawód ten jest stosunkowo młody i wciąż prężnie rozwija się coraz lepiej dbając o swojego klienta. Perspektywy doradztwa podatkowego na polskim rynku są ogromne, dlatego tak wiele ludzi decyduje się na przystąpienie do egzaminu na doradcę tuż po studiach licencjackich. Osoby, które zajmują się tą profesją, nieustannie kształcą się, co konieczne jest do wykonywania tego zawodu. Dzięki temu możemy mieć pewność, że powierzone obowiązki realizowane są przez najlepszych profesjonalistów.