krajowa izba doradców podatkowych
Zadzwoń teraz
501-295-750

Fiskus ujawni dane firm, które są mu winne więcej niż 5 tys. zł

Większość przedsiębiorców przykłada bardzo dużą wagę do sprawdzania potencjalnych kontrahentów, czy na przykład nie mają oni zaległości podatkowych. W takim celu powstaje Rejestrze Należności Publicznoprawnych, który może zacząć działać od stycznia przyszłego roku.

Jakie długi można sprawdzać?

W Portalu Podatkowym, udostępnianym przez Ministerstwo Finansów będzie można sprawdzić dług kontrahenta z tytułu podatków, ceł, składek ZUS i mandatów skarbowych. Rejestr ma być aktualizowany na bieżąco, ale nazwę dłużnika poznamy dopiero wtedy, gdy jego zobowiązanie przekroczy 5 tysięcy złotych.

Każdy będzie mógł bezpłatnie sprawdzić, czy firma nie jest dłużnikiem. Pozwoli to uchronić własną działalność przed potencjalnym oszustwem. Rejestr jest dostępny dla wszystkich, ale do danych nie wszystkich dłużników będą widoczne. By informacje uzyskać o określonej osobie, trzeba będzie zarejestrować się na portalu podatkowym. Ci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, będą potrzebowali zgody osoby sprawdzanej w rejestrze. Firmę można sprawdzić bez uzyskiwania aprobaty.

Czy to jest bezpieczne?

Zabezpieczenia na portalu podatkowym mają zapobiegać temu, by dane zawarte w rejestrze nie zostały udostępnione nieuprawnionym użytkownikom. Zadbano również o ochronę danych osobowych. W rejestrze znajdą się ci dłużnicy, u których stwierdzono prawomocnie zaległości podlegające egzekucji administracyjnej wobec Skarbu Państwa. Szczególnie istotne będą te wynikające z niepłacenia podatków, których suma przekracza 5 tysięcy złotych.

Według projektu zaległości powyżej tej kwoty mają być wykazywane w rejestrze po upływie 30 dni od daty dostarczenia dłużnikowi informacji zawiadomienia o zagrożeniu ujawnienia zaległości na portalu podatkowym . Ten czas jest przeznaczony na dobrowolną spłatę należności lub wyjaśnienie wątpliwości co do jej istnienia czy naliczenia. Dłużnik może również złożyć sprzeciw, który jest rozpatrywany przez wierzyciela.

Rejestr może również zawierać informacje o zaległościach wobec samorządu terytorialnego, czyli w podatkach i opłatach lokalnych, ale to jednostki samorządu terytorialnego będą decydowały, czy chcą przekazywać informacje o tych należnościach. Dane o zaległościach wobec JST powinny trafić do rejestru od czerwca 2018 roku.

Głównym celem rejestru jest działanie prewencyjne informacji o długach. Dzięki otwarciu możliwości sprawdzenia potencjalnego kontrahenta można sprawdzić, z kim współpracujemy, a tym samym uniknąć nieprzyjemności czy też kłopotów finansowych.