krajowa izba doradców podatkowych
Zadzwoń teraz
501-295-750

Fiskus wykreśli przez pomyłkę z rejestru VAT

Fiskus wykreśli przez pomyłkę z rejestru VAT

Styczeń 2017 będzie się kojarzył wielu przedsiębiorcom z masowymi wykreśleniami z rejestru podatników czynnych VAT. Takie działania umożliwiła nowelizacja niektórych ustaw. Z założenia miało to na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Kilka słów o zmianach w przepisach

Projekt zakłada utworzenie dwóch publicznych rejestrów prowadzonych przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W pierwszym znajdą się przedsiębiorcy wykreśleni z rejestru VAT bądź ci, którym takiego wpisu odmówiono. Ci, którzy trafią na taką listę przez pomyłkę i przekonają o tym fiskusa, zostaną przeniesieni do drugiej bazy – przedsiębiorców przywróconych. Warto zauważyć, że w obu przypadkach będzie publicznie wiadomo, z jakiego powodu przedsiębiorca miał problemy z fiskusem.

Kto może zostać wykreślony z rejestru?

Od początku roku już kilka tysięcy firm zostało wykreślonych z rejestru. Nowe prawo daje urzędnikom taką możliwość w dziewięciu przypadkach. Ukarani zostaną ci podatnicy, którzy nie istnieją lub z którymi urząd, pomimo wielu udokumentowanych prób, nie jest w stanie się skontaktować (co może również wynikać z podania nieprawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym). Przedsiębiorcy, którzy wystawiają puste faktury oraz tacy, którzy wiedzieli lub przypuszczali, że kontrahent jest oszustem muszą się liczyć z sankcjami.

Trzeba zwrócić uwagę, że urzędnicy nie muszą informować przedsiębiorcy o fakcie wykreślenia z rejestru. Co za tym idzie, może on nawet nie wiedzieć, że nie jest już vatowcem. Teoretycznie zawsze można sprawdzić swój status w wyszukiwarce w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, ale dane nie są aktualizowane na bieżąco, poza tym jest to niezręczne, by cały czas o takiej autokontroli pamiętać.

Ustawodawca tłumaczy, że ta weryfikacja rejestru jest konieczna ze względu na uszczelnienie systemu podatkowego. Po drugie, chroni uczciwych podatników przed oszustami. Warto jednak pamiętać, że z rejestru znikają również uczciwi przedsiębiorcy. Zniknięcie z listy vatowców może skutkować tym, że firma straci potencjalnych klientów, stając się w ich oczach mniej wiarygodna. Jeśli wykreślenie nastąpiło na skutek pomyłki, przedsiębiorca powinien zwrócić się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i przywrócenie rejestracji.

Przepisy pozwalają na powrót do rejestru, gdy podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność i złoży brakujące deklaracje. Jeśli wystawił pustą fakturę, musi wykazać, że ten fakt był wynikiem pomyłki.